Μονάδα Παραγωγής, Εμφιάλωσης & Αποθήκευσης Υδρογόνου με χρήση Αιολικής Ενέργειας

 

Η πιλοτική μονάδα δίνει τη δυνατότητα να μελετηθούν τρεις τεχνολογίες υδρογόνου. Η ηλεκτρόλυση του νερού για την παραγωγή υδρογόνου με χρήση ηλεκτρική ενέργεια από ανεμογεννήτρια. Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία «αλκαλική ηλεκτρόλυση υπό πίεση».

Η συμπίεση του υδρογόνου.

Η αποθήκευση του υδρογόνου σε μεταλλοϋδρίδια
Η αυτόνομη μονάδα λειτουργεί σε συνδυασμό με Ανεμογεννήτρια 500kW (ENERCON)

περισσότερες πληροφορίες

 

Εκτύπωση

 

cres_gr pena_GR1 EPAN_GR