Επιδεικτική Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας για κλιματισμό χώρου

Το σύστημα ΓΑΘ έχει εγκατασταθεί για την επίδειξη της τεχνολογίας αξιοποίησης της αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας. Το σύστημα κλιματίζει τον χώρο που στεγάζεται και αποτελείται από μια υδρόψυκτη αντλία θερμότητας 16.9 kW και 5 κατακόρυφους γεωεναλλάκτες.

περισσότερες πληροφορίες

Εκτύπωση

 

cres_gr pena_GR1 EPAN_GR