Τα νέα μας

Ενεργειακοί Κόμβοι

Ενεργειακοί Κόμβοι

Το ΠΕΝΑ περιλαμβάνει 3 Ενεργειακούς Κόμβους αφιερωμένους στις διάφορες μορφές των ΑΠΕ.

·         Κ1 - Κόμβος της Ιστορίας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο κόμβος βρίσκεται στην αρχή της περιήγησής μας στο ΠΕΝΑ. Εδώ γνωρίζουμε ποιες είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από πού προέρχονται. Μαθαίνουμε πως ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε στο παρελθόν και πως σήμερα.

·         Κ2 – Κόμβος της Γεωθερμίας

Εδώ μαθαίνουμε σε ποιες μορφές συναντάμε τη Γεωθερμική Ενέργεια και με ποιες μεθόδους την αξιοποιούμε. Στο κόμβο αυτό έχει δημιουργηθεί ένας γυάλινος οικίσκος και εκεί έχει εγκατασταθεί μια Επιδεικτική Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας για τον κλιματισμό του.

·         Κ3 - Κόμβος Άλλων Εφαρμογών ΑΠΕ & ΕΞΕ

Ο κόμβος αυτός παρέχει πληροφορίες για τεχνολογίες και εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε ερευνητικό ή πιλοτικό στάδιο και αποτελούν την πρόκληση του μέλλοντος. 

 

Εκτύπωση