Επιδεικτικές Μονάδες

Καταχωρήθηκε στο ΠΕΝΑ

Στο χώρο του ΠΕΝΑ έχουν εγκατασταθεί 8 καινοτόμες μονάδες τεχνολογιών παραγωγής και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

 

 

 

Επιδεικτική Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας για κλιματισμό χώρου

Μονάδα Παραγωγής, Εμφιάλωσης & Αποθήκευσης Υδρογόνου με χρήση Αιολικής Ενέργειας
 Διαξονικό Φωτοβολταϊκό Σύστημα Παρακολούθησης του Ήλιου 

Μικρό Επιδεικτικό Σύστημα Υδατόπτωσης
Αντλητική Μονάδα με Φωτοβολταϊκό Σύστημα  

Μονάδα Ηλιακού Κλιματισμού με τη τεχνολογία αφύγρανσης –εξάτμισης
Αυτόνομη Υβριδική Μονάδα Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού


 

 
 


 

Εκτύπωση