• Αρχική Σελίδα

Αυτόνομη Υβριδική Μονάδα Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού

Τo υβριδικό σύστημα παροχής ενέργειας για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού αποτελείται από Φ/Β συστοιχία συνολικής ισχύος 4kWp, ανεμογεννήτρια ισχύος 900 W, σύστημα συσσωρευτών, ρυθμιστές φόρτισης και δύο μετατροπείς ισχύος, 1.5 kW και 4 kW, αντίστοιχα. Η μονάδα Αντίστροφης Όσμωσης θαλασσινού νερού έχει Reverse Osmosis unitδυνατότητα παραγωγής 130 λίτρων πόσιμου νερού την ώρα. Επίσης για τη παρακολούθηση και βέλτιστη λειτουργία του συστήματος έχουν εγκατασταθεί μετρητικά όργανα με έξοδο 4-20 mA. Hκαταγραφή των μετρήσεων και η παρακολούθηση του συστήματος γίνεται μέσω λογισμικού προγράμματος.

περισσότερες πληροφορίες

Εκτύπωση

 

cres_gr pena_GR1 EPAN_GR