• Αρχική Σελίδα

Μικρό Επιδεικτικό Σύστημα Υδατόπτωσης

 

Ένας μικρός ξύλινος τροχός που κινείται με τη δύναμη της πτώσης του νερού μας βοηθάει να καταλάβουμε τη λειτουργία μιας υδροηλεκτρικής μονάδας και τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το τρεχούμενο νερό.

Εκτύπωση

 

cres_gr pena_GR1 EPAN_GR