• Αρχική Σελίδα

Μονάδα Βιομάζας για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης

 

Το εγκατεστημένο σύστημα έχει τη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών θέρμανσης ενός κτιρίου από 200 έως 400 m2, ανάλογα με την ποιότητα της μόνωσής του και αποτελείται από:
· σιλό αποθήκευσης καυσίμου, (κυλινδρικό, χαμηλού ύψους για επιδεικτικούς σκοπούς)
· κοχλία μεταφοράς καυσίμου,
· ενδιάμεσο δοχείο με έλεγχο στάθμης,


· κοχλία μεταφοράς καυσίμου με διάταξη προστασίας από μετάδοση φωτιάς προς τα πίσω,
· λέβητα βιομάζας με το θάλαμο καύσης και την επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας, 20 έως 35 kW
· καμινάδα,
· δοχείο στάχτης και
· διάταξη ηλεκτρονικού ελέγχου του συστήματος.

περισσότερες πληροφορίες

 

Εκτύπωση

 

cres_gr pena_GR1 EPAN_GR